Vedu spor s finačním úřadem

Naše společnost zastřešuje práci specialistů v oboru daní a účetnictví. Pod jednou střechou jsme tak schopni Vám pomoci v rámci Vašeho daňového sporu. V praxi se pak setkáváme zejména se dvěma druhy sporů. Se spory o správnou interpretaci daňového zákona a se spory o existenci či přijetí plnění. Přitom v druhém případě se až příliš často jedná o důkazní nouzi způsobenou nekontaktností či podvodem na straně obchodního partnera. Je ironií, že v těchto případech považuje finanční správa za podvodníka právě Vás. To má pak důsledky nejenom v rovině daňové, avšak následně také v rovině trestněprávní. Až příliš často jsme byli svědky trestního oznámení ihned po vydání platebních výměrů, byť tyto byly v následném odvolacím řízení zrušeny pro nezákonnost. Z tohoto důvodu tak doporučujeme jakýkoliv spor s finančním úřadem již od počátku nepodcenit.

Náš způsob řešení v počátečních fázích spočívá v zajištění nejvhodnějšího daňového poradce s bohatými zkušenostmi nejenom s Vaším případem, leč také se samotnou správou daní. Pustit se do řešení daňového sporu bez znalosti daňového řádu upravujícího procesní postupy mívá totiž stejně tragické následky, jako přihlásit se do závodu orientačního běhu bez umění číst v mapách. Co naplat, že o daních (houbách a stromech) víte první poslední.

V případě potřeby pak naše společnost úzce spolupracuje se specializovanými advokáty na řešení daňových sporů, kteří na Váš případ dohlížejí, kdy v případě potřeby jsou připravení do celé záležitosti osobně vstoupit. Účelné to bývá zejména v pozdějších fázích daňového sporu. A ve fázi nejdůležitější, kde se obrazně láme chleba (řízení před Nejvyšším správním soudem), pak zákon zastoupení advokátem výslovně vyžaduje.