Chci se sporu s finančním úřadem vyhnout

Na úvod Vás musíme zklamat. Sebelepší vedení účetnictví Vás potenciálních problémů nezbaví. Jen v ojedinělých případech je spor založen na vadách účetnictví. A byť jedním z našich produktů je zajištění vedení účetnictví profesionály v oboru, tak předcházení daňovým sporům spočívá ve zcela něčem jiném.

Podstata značného množství daňových sporů spočívá v neprokázání deklarovaných plnění. V daňovém řízení totiž platí, že daňový subjekt je povinen nejenom účetní případ správně zaúčtovat, leč v případě kontroly také správci daně prokázat. A faktura je mnohdy v tomto nedostačující.

Náš způsob řešení tak spočívá v seznámení se s chodem Vašeho podnikání, kdy následně jsme schopni vytipovat místa, kde může docházet k důkazní nouzi. V těchto případech pak doporučíme učinění takových kroků, aby v případě potřeby jste byli schopni svá daňová tvrzení plně prokázat. Přitom maximálně čerpáme ze zkušeností našeho týmu s vedením daňových sporů.

V současné době stále častěji nabývá na významu problematika daňových podvodů (tzv. karuselové podvody či podvody na DPH, missing trader fraud, MTIC fraud, aj). Tato se dotýká stále většího množství daňových subjektů z důvodu, že krátit daně je ve skutečnosti velice snadné. Prodám-li totiž někomu nějaké zboží, načež se rozhodnu si daň s přidané hodnoty tohoto zboží ponechat a tudíž neodvést státu, je daňový podvod na světě. Stát se však o něm dozví teprve ve chvíli, kdy Vy budete daň z tohoto obchodu po státu požadovat v rámci odpočtu ve Vašem daňovém přiznání. V tu dobu však již budu dávno pryč i s penězi státu. Státu pak nezbyde, než se pokusit onoho Černého Petra přehodit na Vás a daň Vám doměřit. To ať už z důvodu, že vyjma faktury nemáte v ruce žádný jiný doklad prokazující nakoupení zboží (důkazní nouze) či z důvodu Vašeho ručení za daň. Ručení příjemce zdanitelného plnění je pak novou zbraní zákona o DPH, které již zlámalo mnoha podnikatelům.

Pro účely ručení postačí, pokud správce daně prokáže, že jste si v rámci uzavírání a realizace obchodu počínali neobezřetně. Jak totiž opakovaně konstatuje Nejvyšší správní soud, podnikatel je povinen svým obchodům věnovat patřičnou pozornost. V praxi pak finanční úřad dává velmi často za vinu, že jediným zájmem daňového subjektu bylo dosažení zisku. Pokud i Vám se zdá nepochopitelné, jak lze po někom skrze definici podnikání (soustavná činnost podnikatele za účelem dosažení zisku) požadovat ručení za obchodní aktivity třetí osoby, pak v tomto údivu nejste sami.